השירות הפסיכולוגי בכפר ירכא, מספק שירותי ייעוץ וליווי לצוותי חינוך לתלמידים המופנים על ידי המערכות החינוכית ולהורים החל מגיל 3 ועד סיום התיכון.

השירות הפסיכולוגי מקדם את רווחתם ואת בריאותם  הנפשית של כלל התלמידים  במערכת החינוך ברמת מערכת החינוך, הקהילה, הפרט והמשפחה בעתות שגרה ובחירום .

השירות מונה 13 פסיכולוגים, מדריכים, מומחים או בתהליכי התמחות.

מטרות:

1. לסייע להתפתחותם הנפשית והסתגלותם התקינה של התלמידים במסגרות החינוך השונות ולסייע למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגים הנאותים לכך .

2. להיות מעורב בקביעת מדיניות חינוכית בקהילה.

3. לפעול למען קידום בריאות הנפש של אוכלוסיית התלמידים.

4. לספק שירותים פסיכולוגיים לאוכלוסיית ילדי הכפר תוך שמירה על רציפות ההתערבות.

 

דרכי התערבות:

1. ייעוץ למערכת החינוך.

2. ייעוץ להנהלת מוסדות החינוך, לסגל החינוכי ולגורמים אחרים בנוגע לעשיית פעולות לקידום הילד במסגרת החינוכית.

3. ייעוץ לאנשי חינוך בהתאמת מסגרות לצרכים של אוכלוסיות ילדים מיוחדות ועידוד יוזמות וחידושים בתחום המעשה החינוכי.

4. ייעוץ התערבות פרטנית לתלמידים ולהורים.

 

פירוט שירותי השירות הפסיכולוגי החינוכי:

1. אבחון מטרותיו, מבנהו, האקלים החינוכי חברתי , דרכי מימוש, המטרות החינוכיות ודפוסי התקשרות של המוסד החינוכי לצורך התערבות ברמה ארגונית מערכתית.

2. אבחון כיתתי כולל כיתת גן לשם שינוי דפוסי התנהגות ויצירת מסגרות חדשות לפי הצורך.

3. התערבויות הכוללת יעוץ למורים/גננות לפתרון בעיות חברתיות רגשיות ולימודיות של כלל תלמידי הכיתה.

4. עבודה קבוצתית ופרטנית עם המורים במטרה לטפח את גישתם החינוכית.

5. השתתפות ויעוץ לצוות הבין מקצועי לשם תכנון הזדמנויות חיצוניות לילדים בבתי ספר ובקהילה.

6. הדרכה פסיכולוגית חינוכית להורים, הערכה והתערבות פרטנית על ידי בירור קשיים לימודיים, התנהגותיים ורגשיים אצל ילדי הגן ובתי הספר על מנת לסייע ולטפל בהם. 

תהליך זה כולל:

1. אבחון  כישורים ייחודיים, בעיות בלמידה, בהתנהגות, בחברה וקשיים רגשיים.

2. ייעוץ וטיפול פרטני או קבוצתי לתלמיד ולהוריו.

3. ייעוץ למורים בדרכי שילוב התלמיד החריג.

4. המלצות לשיבוץ ילדים במסגרות המתאימות.

5. השתתפות בצוותים בין מקצועיים  במסגרות החינוך ולגיבוש דרכים טיפוליות ותכנון פתרונות למצבים מאתגרים .

6. השתתפות  בוועדות סטטוטוריות (רב מקצועיות), אפיון וזכאות, תכנון טיפול והערכה .

 

צוות השירות הפסיכולוגי:

ד"ר וג'יה עאסלה

מנהל

אמאני מועדי

מזכירה

ד"ר נאזם עאסלה

פסיכולוג מומחה מדריך

סמיר מריח

פסיכולוג מומחה מדריך

מוסטפא זבידאת

פסיכולוג מומחה

פידאא סעיד

פסיכולוגית מומחית

רנא נסאר

פסיכולוגית מתמחה

נור חלאילה

פסיכולוגית מתמחה

הלא חסן

פסיכולוגית מתמחה

רואן עזאם

פסיכולוגית מתמחה

יסמין גנאים

פסיכולוגית מתמחה

רזאן דבאג'ה

פסיכולוגית מתמחה

נדין דאהוד- נדאף

פסיכולוגית מתמחה

לנא וקים- תומא

פסיכולוגית מתמחה