מחלקת משאבי אנוש 

משאבי אנוש:

מחלקת משאבי אנוש אחראית על גיוס וקליטת עובדים חדשים בארגון, טיפוח ההון האנושי, עריכת הסכמי שכר והפקת דוחות ותלושי שכר לעובדי המועצה , איתור צורכי העובדים והמערכת על מנת לשפר וליעל את ביצועי העובדים.  ליווי שינויים בארגון בהיבט המקצועי והתרבותי. הטמעת תהליכים ושינויים בארגון, העצמת עובדים ומנהלים בארגון על מנת לסייע להם לבצע את ייעודם, לתת שירות מיטבי לתושבי הכפר .
מנהלת  מחלקת - משאבי אנוש 
גברת מייסון חוסין אמון .

תחומי אחריות:

  • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.

  • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.

  • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.

  • פיתוח של ההון האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות.

  • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.

  • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.

  • ניהול יחסי העבודה ברשות.