1. חכמאת ברכאת

2. נור מועדי

3. דוכי אבו-ריש

4. מוכלס חמוד

5. גאנם גביש

6. יוסף אבו-דולה

7. מהדי אבו-חמדה

8. סולי אבו-טריף

9. באסל כנעאן

10. נדים אבו-ריש

11. גאנם אבו-טריף

12. אילן ברכאת

13. תאמר חלבי