מועצה מקומית ירכא מתכבדת להודיע לציבור:

 בהתאם להמלצת ראש המועצה מר' סלמאן מולא נבחרו חמשה חברין לכהן בוועדת המכרזים לקליטת עובדים כנציגים מטעם הציבור שלהלן שמותיהם :

  • 1) ואאל חיזראן
  • 2) אמיר עטאללה
  • 3) והיב אבו-טריף
  • 4) וסאל עטאר
  • 5) מהא מולא