פעילות יום ספורט תחרותי


פעילות יום ספורט תחרותי בבית ספר תיכון אחווה, כחלק מפעילות עידוד אורח חיים בריא לבני נוער בכיתה י'.